DỊCH VỤ
Đội ngũ chuyên nghiệp cùng đối tác của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hợp tác hiệu quả nhất, chất lượng và chi phí thấp cho công ty của bạn. Chúng tôi hiểu văn hóa kinh doanh của cả hai bên, với liên hệ tốt ở Thung lũng Silicon Hoa Kỳ và Việt Nam.

THIẾT LẬP HIỆN DIỆN ĐỊA PHƯƠNG
Tại Silicon Valley Mỹ và Việt Nam 
PHÁT TRIỂN KINH DOANH, TIẾP THỊ, BÁN HÀNG
Hỗ trợ công ty tiếp cận thị trường
SẢN XUẤT ODM / OEM TẠI VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí sản xuất sản phẩm tại Việt Nam
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Gia công phần mềm phát triển tại Việt Nam
GIẢI PHÁP
Đổi mới và cấp phép công nghệ
ĐẦU TƯ
Tạo và gọi vốn FDI vào Việt Nam
THIẾT LẬP HIỆN DIỆN ĐỊA PHƯƠNG
Tại Silicon Valley Mỹ và Việt Nam
 

• Các dịch vụ tư vấn:
        o Thành lập văn phòng đại diện.
        o Hỗ trợ kinh doanh: Pháp lý, Kế toán, Logistics, Quản lý..
• Dịch vụ đại diện: Hoạt động với tư cách là đại diện
địa phương của công ty bạn

        o Mục tiêu, theo mục tiêu và KPI đã thống nhất.
        o Thành lập, vận hành và chuyển giao cho công ty.


PHÁT TRIỂN KINH DOANH, TIẾP THỊ, BÁN HÀNG
Hỗ trợ công ty tiếp cận thị trường

• Các dịch vụ tư vấn:
        o Nghiên cứu và kiểm tra thị trường.  
        o Xem xét và đánh giá sản phẩm.
        o Xây dựng thương hiệu và tung ra sản phẩm.
        o Dịch vụ thương mại hóa.
• Văn phòng đại diện bán hàng:
        o Thu hút tham gia của khách hàng & đối tác.
        o Bán và phân phối.
        o Hỗ trợ địa phương.

SẢN XUẤT ODM / OEM TẠI VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí sản xuất sản phẩm tại Việt Nam

• Các dịch vụ tư vấn:
        o Tìm kiếm và kết nối nhà cung cấp phù hợp.
        o Đàm phán và cấu trúc dự án.
• Quản lý dự án:
        o Quản lý dự án: toàn bộ hoặc từng phần theo yêu cầu.
        o Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.
        o Logistic và giao hàng đến điểm đến được chỉ định.

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Gia công phần mềm phát triển tại Việt Nam

• Các dịch vụ tư vấn:
     o Tìm kiếm và kết nối đối tác phù hợp.
        o Lựa chọn mô hình dịch vụ.
        o Đàm phán và cấu trúc dự án.
• Quản lý dự án:
        o Quản lý dự án theo yêu cầu.
        o Quản lý quy trình chất lượng.

CÁC GIẢI PHÁP
Đổi mới và cấp phép công nghệ

• Các dịch vụ tư vấn:
        o Đăng ký sở hữu trí tuệ và đổi mới.
        o Tìm kiếm công nghệ và đàm phán cấp phép.
• Quản lý dự án:
        o Quản lý việc tư vấn và phát triển Giải pháp.
        o Tuân thủ các tiêu chuẩn Hoa Kỳ và quốc tế.
        o Nội địa hóa sản phẩm.

ĐẦU TƯ
Tạo và gọi vốn FDI vào Việt Nam

• Các dịch vụ tư vấn:
        o Rà soát và xúc tiến nguồn vốn cho các dự án FDI.
        o Huấn luyện Startup về chiến lược gây quỹ và quảng cáo.
• Quản lý dự án:
        o Cung cấp huy động vốn cộng đồng cho dự án đủ điều kiện.
        o Xem xét và đánh giá dự án của bạn đối với nguồn vốn FDI.
        o Xây dựng và huy động quỹ vốn FDI vào Việt Nam.