GIẢI PHÁP

Ai20X thúc đẩy xử dụng công nghệ cấp phép từ Hoa Kỳ để triển khai các giải pháp,  phát triển xu hướng ứng dụng Chuyển đổi kỹ thuật số và Metaverse. 
Các giải pháp được thực hiện bởi thành viên của Ai20X, hỗ trợ hoạt động tại Việt Nam và luôn mở rộng mời các đối tác tham gia hợp tác kinh doanh.

Chuyển đổi số

Ai20X hỗ trợ nền tảng để phát triển và triển khai các dịch vụ ứng dụng mang lại lợi ích cho SME / SMB từ việc số hóa doanh nghiệp.

Learn more  

AI IOT 

Ai20X hỗ trợ nền tảng tích hợp để phát triển và triển khai ứng dụng AI và IoT.

Learn more  


Metaverse 

Ai20X hỗ trợ phát triển công cụ và nền tảng và triển khai ứng dụng Metaverse.

Learn more  


Wifi As a Service  

Thành viên của chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp và sản phẩm Điểm truy cập Wifi hàng đầu cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà cung cấp dịch vụ, wifi công cộng và thành phố thông minh.

Cloud Management

Thành viên của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý đám mây, quản lý mạng và dịch vụ ứng dụng cho SME / SMB và các dịch vụ công cộng.

Application As a Service

Thành viên của chúng tôi là đơn vị tiên phong và dẫn đầu nền tảng "As a Service" cho phép các nhà cung cấp hợp tác triển khai và phát triển ứng dụng ra thị trường.


Wifi Access point with Edge computing

Wifi as a Service for SME/SMB

Giải pháp truy cập Internet Wifi hoàn chỉnh bao gồm Dịch vụ quản lý đám mây, Điểm truy cập Wifi với điện toán biên, và ứng dụng "chuyên gia ảo AI" giúp đảm bảo mạng ổn định, làm nền tảng để cung cấp các  ứng dụng cho doanh nghiệp, bao gồm Digital Transformation và Metaverse. Bạn có thể áp dụng công nghệ mới để tăng trưởng kinh doanh với chi phí thấp và Không cần CNTT.


AI Image Sensor

make camera smart, become smart with camera  

Máy ảnh AI là một phần của giải pháp thông minh. Thành viên của Ai20X đưa ra giải pháp biến camera IP thông thường trở thành camera thông minh. Chúng tôi cung cấp nền tảng kinh doanh giúp nhà phát triển ứng dụng cảm biến bằng hình ảnh (Image sensor) triển khai và thương mại sản phẩm ứng dụng đến khách hàng.

Gọi Ai20X để biết thêm về cảm biến hình ảnh và Ứng dụng AI khác

As A Service 

Cloud management 

Platform for managed service and deploying your services 

Thành viên của Ai20X cung cấp Nền tảng cung cấp Dich vụ mạng và ứng dụng "như một dịch vụ- As A Service", kiểm soát đám mây, cho phép nhà cung cấp internet và ứng dụng (application) dễ dàng triển khai dich vụ "manage service" cho chủ sở hữu doanh nghiệp và người dùng. Doanh nghiệp không cần đầu tư hạ tầng và chi phí nhân sự IT khi sự dụng Managed service. 

Metaverse Tool
Development & Deployment Platform for Metaverse 

Ai20X đang dẫn đầu sáng kiến xây dựng lực lượng lao động cho ứng dụng metaverse. Họ kêu gọi đối tác cung cấp "nền tảng phát triển" giúp xây dựng các thành phần hoạt hình 3D, 2D, VR, AR,... và "nền tảng triển khai" giúp triển khai trải nghiệm Metaverse, đầu tiên sẽ là Web 3D với khả năng tương tác.

Hãy gọi cho Ai20X để có cơ hội bán cấp phép dịch vụ của bạn hoặc hợp tác trong việc cung cấp công cụ tạo thành phần hoạt hình.